Habilitacja – dr hab. n. med. Rafał Donderski

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Rafał Donderski, specjalista w zakresie nefrologii oraz hypertensjologii uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, a tym samym status samodzielnego pracownika nauki oraz tytuł Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Serdecznie gratulując sukcesu, życzymy dr hab. n. med. prof. UMK Rafałowi Donderskiemu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym  oraz wielu dokonań naukowych i satysfakcji w pracy dydaktycznej. 

Współpracownicy ze Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich DOKTOR w Toruniu.

Poniżej przestawiamy treść artykułu, który ukazał się z tej okazji na łamach Biuletynu “Nasz Szpital” Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Collegium Medicum.

Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15.01.2020r. Rafał Donderski – adiunkt w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Dr hab. n. med. Rafał Donderski urodził się 17.12.1969r. w Toruniu. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którą ukończył w 1994r uzyskując dyplom lekarza. W tym samym roku rozpoczął staż podyplomowy. W 1995r. rozpoczął pracę zawodową  na I Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Kopernika w Toruniu oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. W maju 1999r. uzyskał I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.  Od czerwca 1999r. rozpoczął pracę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych SU nr 1 w Bydgoszczy w której pracował na stanowisku asystenta a od stycznia 2014r. na stanowisku adiunkta.  W 2003r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy: „Ocena czynności śródbłonka u chorych dializowanych otrzewnowo i jej związek z zaburzeniami odżywiania” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Jacek Manitius. W 2004r. uzyskał II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, w 2008r. tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii a w 2012r. tytuł specjalisty w dziedzinie hipertensjologii. Działalność naukowa dotyczy roli różnych czynników biorących udział w  progresji przewlekłej choroby nerek (PChN) w tym roli metabolizmu fruktozy oraz kwasu moczowego czy też oceny ekspresji wybranych genów ogrywających rolę w procesach włóknienia tkanki cewkowo-śródmiąższowej nerki. Ponadto zainteresowania naukowe dotyczącą również powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z PChN oraz aspektów diagnostyki nefrologicznej opartej na analizie jakościowej białkomoczu czy też analizie micro-RNA w surowicy krwi i moczu u chorych z chorobami nerek.  Jest autorem i współautorem ok. 80 prac publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 4 rozdziałów w podręcznikach nefrologii. Nawiązał współpracę naukową z ośrodkami nefrologicznymi zarówno krajowymi oraz zagranicznymi m.in. z Division of Renal Diseases and Hypertension   kierowanym przez prof. Richarda Jonsona z Denver (USA). Odbył szkolenia naukowe w ośrodku naukowym Baxter Novum przy Karolinska University w Sztokholmie kierowanym przez prof. Bengta Lindholma. W 2011r. otrzymał nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) za najlepszy abstrakt nadesłany na XIX Konferencję Naukowo-Szkoleniową PTN. Jest członkiem towarzystw naukowych:  Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz  European Renal Association –European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Ponadto aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Gdańsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w latach 2012-2016r. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczna. W codziennej pracy zawodowej sprawuje opiekę lekarską nad chorymi hemodializowanymi oraz dializowanymi otrzewnowo.  Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi leczenia nerkozastępczego u chorych w wieku podeszłym.