dr Łukasz Brycht

podolog Marzena Gralak

dr Michał Haenel

dr n. med. Piotr Kalmus

dr Maria Jolanta Klein

mgr Anna Mackiewicz - Konieczna

dr Dariusz Marcinowski

Konsultacje kardiologiczne dorosłych, ECHO serca, Holter EKG,
Holter RR, Testy wysiłkowe, Badanie bezdechu sennego,
kwalifikacje do hiperbarii tlenowej

dr Anna Mazur

dr n. med. Janusz Mielcarek

dr Maciej Pietrzak