Badania Wysiłkowe na Bieżni Ruchomej

Testy wysiłkowe EKG na bieżni ruchomej wykonywane przez Specjalistę Kardiologa

  • Ocena wydolności osób zdrowych, chorych i sportowców
  • Diagnostyka choroby wieńcowej
  • Kwalifikacja do angioplastyki wieńcowej i wszczepienia stentów
  • Diagnostyka kołatań serca, arytmii i zaburzeń przewodzenia (bloków) serca
  • Diagnostyka niewydolności serca
  • Ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego
  • Diagnostyka omdleń, zasłabnięć