Specjalista Kardiolog Doktorem Nauk Medycznych

Z wielką przyjemnością informujemy, że specjalista kardiolog Pan Janusz Mielcarek na podstawie dorobku naukowego oraz dysertacji pt.:  “Koncepcja etyczna w medycynie w ujęciu dr n. med. Jerzego Matyjka na tle zmian społecznych w Polsce” uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych. Promotorem dr n. med. Janusza Mielcarka była dr hab. Walentyna Korpalska, prof. UMK. Recenzje – obie bardzo pozytywne z wnioskami o wyróżnienie pracy – napisali: Prof. dr hab. Anita Magowska oraz  Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała. 

Serdecznie gratulując sukcesu życzymy Panu Doktorowi dalszych osiągnięć w rozwoju naukowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Współpracownicy ze Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich DOKTOR. 

Poniżej podajemy link do streszczenia i recenzji

https://www.wl.cm.umk.pl/nauka/przewody-doktorskie/str-rec-rozpraw-doktor/