Hiperbaria tlenowa (HBOT) w Toruniu cz.4 – Rekomendowana w leczeniu stopy cukrzycowej

Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Medycyny Hiperbarycznej (European Committee for Hyperbaric Medicine – ECHM) zawarte zostały w dokumencie z roku 2017:

The 10th ECHM Consensus Conference on Hyperbaric Medicine (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28357821)

Znajdujemy tam zapis o mocnych rekomendacjach dla HBOT w leczeniu stopy cukrzycowej

15% pacjentów z cukrzycą ma zespół stopy cukrzycowej

80%  w tej grupie jest zagrożonych amputacją kończyny dolnej

60% amputacji kończyny dolnej dotyczy chorych z cukrzycą