WatchPAT 300 Nowoczesna Diagnostyka Bezdechu i Chrapania

Komfortowe badanie

W Centrum Medycznym DOKTOR wprowadziliśmy nową generację aparatury diagnostycznej chrapania oraz zaburzeń oddychania podczas snu (OBS). Uciążliwość dotychczas stosowanych urządzeń skłoniła nas do poszukiwania rozwiązań najwyższej jakości, a jednocześnie maksymalnie wygodnych dla pacjenta. Urządzenie ubieralne typu holterowskiego WatchPAT 300 to najwyższa technologia w diagnostyce. Mikroprocesorowe, indywidualne czujniki umieszczane na palcu oraz kl. piersiowej dostarczają precyzyjnych danych o przepływie powietrza i ruchach oddechowych, chrapaniu, wysyceniu tlenem, wybudzeniach podczas snu, fazach snu (REM, non REM) oraz pozycji ciała. Wynik przedstawiany jest w formie obszernego, przejrzystego raportu opisowego oraz graficznego. W podsumowaniu lekarz udziela także wstępnych wskazówek dalszego postępowania.