Spirometria

Spirometria – badanie czynnościowe układu oddechowego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza w płucach i oskrzelach w różnych fazach oddychania. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Szczególnie przydatne przy podejrzeniu Astmy Oskrzelowej, POChP, Niewydolności Oddechowej, włóknieniu czy uszkodzeniu płuc po COVID-19.