ECHO Serca 3D Kolor Doppler, Doppler Tkankowy

Podczas badania oceniamy:

 • Wielkość przedsionków i komór serca
 • Aortę, pień płucny i inne naczynia
 • Grubość i masę mięśnia sercowego
 • Frakcję wyrzutową (EF) – kurczliwość serca
 • Odkształcenia lewej komory – strain
 • Funkcję rozkurczową lewej komory (TDI)
 • Budowę i funkcję zastawek serca
 • Wewnątrzsercowe przepływy krwi
 • Wrodzone wady serca
 • Nabyte wady serca
 • Umiejscowienie elektrod stymulatora, płyn w osierdziu i wiele innych

Echokardiograf 3D/4D z funkcją obrazowania harmonicznego, dopplerem tkankowym, oceną odkształcenia odcinkowego i globalnego – strain