Borelioza

Kwalifikacja do leczenia na podstawie badania lekarskiego oraz diagnostyki serologicznej boreliozy (choroby z Lyme)

Testy przesiewowe                      - ELISA/CLIA Borelioza                 p/c IgM, p/c IgG

Testy potwierdzenia                    - Western-Blot  Borelioza           p/c IgM, p/c IgG

Monitorowanie leczenia             - Test C6 Lyme - serologiczny marker skuteczności leczenia boreliozy. Polega na oznaczeniu specyficznych przeciwciał dla antygenu krętkowego VlsE/C6.  Zalecane jest trzykrotne wykonanie badania: tj. na początku badania, po 6 i 12 miesiącach. Badanie testem C6 Lyme wykonywane jest łącznie dla przeciwciał IgG i IgM. Podwyższone stężenia przeciwciał obserwowane są nawet po kilkunastu miesiącach od zakończenia skutecznego klinicznie leczenia. 

 

Leczenie hiperbarią tlenową (HbOT) boreliozy prowadzone jest jako uzupełnienie terapii antybiotykami. W przypadku ich nieskuteczności jako metoda samodzielna. Ilość i częstotliwość zabiegów ustalana jest indywidualnie podczas kwalifikacji lekarskiej i uzależniona od stanu klinicznego, nasilenia objawów, wyników dotychczasowego leczenia, czasu trwania zakażenia,  obecności ewentualnych powikłań. Leczenie jest długotrwałe i najczęściej obejmuje serię ok. 30 - 40 i więcej zabiegów.