2019-03-17

Hiperbaria tlenowa (HBOT) w Toruniu cz.3 - Leczenie boreliozy

Leczenie aktywnej klinicznie boreliozy jest najczęściej procesem długotrwałym.  Podjęcie leczenia opiera się na ocenie klinicznej oraz diagnostyce laboratoryjnej, w tym serologicznej. 

 

Diagnostyka serologiczna boreliozy (choroba z Lyme)

Testy przesiewowe                      - ELISA/CLIA Borelioza                 p/c IgM, p/c IgG

Testy potwierdzenia                    - Western-Blot  Borelioza           p/c IgM, p/c IgG

Monitorowanie leczenia             - Test C6 Lyme - serologiczny marker skuteczności leczenia boreliozy. Polega na oznaczeniu specyficznych przeciwciał dla antygenu krętkowego VlsE/C6.  Zalecane jest trzykrotne wykonanie badania: tj. na początku badania, po 6 i 12 miesiącach. Badanie testem C6 Lyme wykonywane jest łącznie dla przeciwciał IgG i IgM. Podwyższone stężenia przeciwciał obserwowane są nawet po kilkunastu miesiącach od zakończenia skutecznego klinicznie leczenia.