Po zabiegu

Przez 20 minut po zabiegu pacjent pozostaje pod obserwacją personelu gabinetów DOKTOR.

Przez 4 godziny nie wykonujemy wysiłków fizycznych. Przez conajmniej 30 minut nie palimy tytoniu.

Przez 24 godziny po zabiegu zalecamy nie latać samolotem.