Przebieg zabiegu

Aby uzyskać pożądane efekty zabiegi powinny być wykonywane systematycznie. Ilość zabiegów zależy od wskazań i zazwyczaj waha sie do 5 do 20  z możliwością powtarzania. Cały zabieg trwa około 90 minut.

Po zajęciu miejsca w komorze ciśnienie jest stopniowo (ok. 15 minut) podwyższane do wartości docelowej, a następnie utrzymywane na tym poziomie przez 60 minut, poczym stopniowo (ok. 15 minut) obniżane do wartości ciśnienia atmosferycznego. Po wyrównaniu ciśnień pacjent opuszcza komorę. Zmiana ciśnienia w komorze dokonywana jest bardzo powoli, tak aby zminimalizować ewentualne nieprzyjemne odczucia w uszach.

W czasie sprężenia pacjent oddycha czystym tlenem dostarczanym przez indywidualną, szczelną maskę.

Pacjent pozostaje w kontakcie i pod obserwacją technika hyperbarycznego przez zały czas zabiegu oraz minimum 20 minut po jego zakończeniu.