Kwalifikacja do Zabiegu

Celem wizyty kwalifikacyjnej u lekarza jest określenie wskazań i potencjalnych korzyści prowadzenia terapii hiperbarycznej. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji leczniczej. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zlecić wykonanie niezbędnych badań dodatkowych. 

Kwalifikacja do terapii jest bezpłatna.