Chrapanie Obturacyjny Bezdech Senny (OBS)

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) to zburzenie oddychania polegające na czasowym zamykaniu się górnych dróg oddechowych z zatrzymaniem przepływu powietrza do płuc występujące podczas snu. Główną i najczęstszą przyczyną OBS oraz chrapania jest zwiotczenie i zapadanie się podniebienia miękkiego. Głównymi czynnikami ryzyka występowania OBS są: otyłość i nadwaga, płeć męska, duży obwód szyi, niedostateczna higiena snu, palenie tytoniu, wady żuchwy i twarzoczaszki, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych oraz migdałków i inne.  

Badanie Poligraficzne polega na monitorowaniu podczas snu następujących parapetrów: EKG, saturacji krwi tlenem, przepływu powietrza w drogach oddechowych, ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, pozycji ciała oraz chrapania. Badanie przeprowadzane jest w trybie ambulatoryjnym. Po wcześniejszym zaprogramowaniu aparatura diagnostyczna zakładana jest w Centrum Medycznym Doktor. Pacjent śpi we własnym domu. Nie jest wymagane nocowanie w pracowni diagnostycznej.

OBS doprowadza do przewlekłego niedotlenienia mózgu oraz innych narządów co skutkuje: sennością podczas dnia, porannymi bólami głowy, uczuciem ciągłego zmęczenia, apatią, brakiem koncentracji, zaburzeniami pamięci i rozdrażnieniem. Charakterystyczne są także nagłe nocne przebudzenia z uczuciem kołatania serca i dusznością, w nocy częste oddawanie moczu oraz pocenie się. Chorzy szczególnie narażeni są na arytmie serca, nadciśnienie tętnicze, zawały serca, udary i przejściowe niedokrwienie mózgu oraz wypadki komunikacyjne (zaśnięcie za kierownicą) .

Częstym następstwem OBS bywają zaburzenia potencji u mężczyzn i oziębłość płciowa u kobiet. Ponadto głośne chrapanie (aż do 80 dB!) jest niezwykle uciążliwe dla rodziny, bliskich i sąsiadów.

Po rozpoznaniu obturacyjnego bezdechu sennego i konsultacji laryngologicznej proponujemy pacjentowi odpowiednią formę leczenia.

U wielu pacjentów można uzyskać znaczną poprawę np. poprzez zmniejszenie masy ciała, ograniczenie stosowania leków nasennych, wyeliminowanie alkoholu, dbanie o higienę snu.

Stosowane jest także leczenie zachowawcze, polegające na oddychaniu podczas snu z pomocą specjalnego urządzenia wytwarzającego dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, tzw. protezy powietrznej (np: CPAP, BiPAP).

Leczenie zabiegowe - patrz zakładka ZABIEGI.

!! WAŻNE !!   Skala Senności Dziennej EPWORTH

Jeżeli podejrzewasz u siebie lub bliskiej osoby Obturacyjny Bezdech Senny -  kliknij link do kalkulatora http://healthysleep.med.harvard.edu/narcolepsy/diagnosing-narcolepsy/epworth-sleepiness-scale i sprawdź prawdopodobieństwo występowania choroby online lub pobierz poniższą ankietę do wydrukowania.