ECHO Serca 3D/4D Kolor Doppler, Doppler Tkankowy Strain

Badaniem Echokardiograficznym oceniamy m. innymi:

  • Wielkość jam serca oraz dużych naczyń (aorta, pień płucny i in.)
  • Grubość i masę mięśnia sercowego
  • Funkcję skurczową i rozkurczową, frakcję wyrzutową (EF)
  • Budowę i funkcję zastawek serca
  • Wewnątrzsercowe przepływy krwi
  • Obecność wad wrodzonych
  • Obecność wad nabytych
  • Umiejscowienie elektrod, płyn w osierdziu i wiele innych

Echokardiograf 3D/4D z funkcją obrazowania harmonicznego, dopplerem tkankowym, strain