ECHO Serca Kolor Doppler, Doppler Tkankowy

Badaniem Echokardiograficznym oceniamy m. innymi:

  • Wielkość jam serca oraz dużych naczyń (aorta, pień płucny i in.)
  • Grubość i masę mięśnia sercowego
  • Funkcję skurczową i rozkurczową, frakcję wyrzutową (EF)
  • Budowę i funkcję zastawek serca
  • Wewnątrzsercowe przepływy krwi
  • Obecność wad wrodzonych
  • Obecność wad nabytych
  • Umiejscowienie elektrod, płyn w osierdziu i wiele innych

Echokardiograf z funkcja obrazowania harmonicznego i dopplerem tkankowym