ECHO Serca 3D/4D Kolor Doppler, Doppler Tkankowy Strain

Badaniem Echokardiograficznym oceniamy:

 • Wielkość przedsionków i komór serca
 • Aortę, pień płucny i inne naczynia
 • Grubość i masę mięśnia sercowego
 • Frakcję wyrzutową (EF) - kurczliwość serca
 • Odkształcenia lewej komory - strain
 • Funkcję rozkurczową lewej komory
 • Budowę i funkcję zastawek serca
 • Wewnątrzsercowe przepływy krwi
 • Wady wrodzone
 • Wady nabyte
 • Umiejscowienie elektrod, płyn w osierdziu i wiele innych

Echokardiograf 3D/4D z funkcją obrazowania harmonicznego, dopplerem tkankowym, oceną odkształcenia odcinkowego i globalnego - strain