Osocze Bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma)

Nowoczesna, niezwykle skuteczna metoda lecznicza wykorzystująca własne tzn. autogeniczne osocze bogatopłytkowe zawierające liczne czynniki wzrostu (GF - Growth Factors)  do leczenia schorzeń stawów i ścięgien. Materiał pobrany od pacjenta wykazuje pełną biozgodność z organizmem. Czynniki wzrostu stymulują procesy regeneracyjne i z powodzeniem stosowane są w terapii regeneracyjnej stawów i ścięgien.

Czynniki Wzrostu (GF)

Czynniki wzrostu (wzrostowe) to peptydy (substancje białkowe) pobudzające komórki do podziału (mnożenia się) lub przekształacania (różnicowania) w inny typ komórek. U ludzi są produkowane w licznych narządach przez  wiele typów komórek. GF działają za pośrednictwem receptorów przekazujących sygnał do określonego typu komórek. Ten mechanizm sprawia, że określone czynniki wzrostu stymulują jedynie okreslone rodzaje komórek. Przykładowe czynniki wzrostu:

  • VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego)
  • PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu)
  • EGF (naskórkowy czynnik wzrostu)
  • NGF (czynnik wzrostu nerwów)
  • FGF (czynnik wzrostu fibroblastów)
  • TGF (transformujący czynnik wzrostu, na przykład TGF-β)

 

W zabiegach ortopedycznych wykorzystywane jest osocze bogatopłytkowe (PRP) zawierające dużą ilość płytkopochodnych czynników wzrostu (PDGF)